Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Selfmatic.be
Selfmatic.be

Centrale verwarming

De plaatsing van de buizen en radiatoren van je verwarmingssysteem is goed voor 90% van het werk. Voer je die werken zelf uit? Dan bespaar je flink op de werkuren van een vakman!

 

Soorten ketels

Door een condensatieketel of hoogrendementsketel op gas of mazout bespaar je aanzienlijk op je energiefactuur. Onze specialisten staan voor je klaar in de vestigingen en berekenen de meest optimale ketel in functie tot woonoppervlakte, beleving van de woning en het gewenst warmwatercomfort. Op centraleverwarmingcv.be lees je meer over de mogelijkheden en prijzen van een cv ketel.

 

Labels

  • Optimaz: Kwaliteitslabel voor stookolieketels en -branders, die een rendement van minimum 93% garanderen.
  • Optimaz elite: Kwaliteitslabel voor stookolieketels en -branders voor hoogrendementscombinaties die de condensatietechniek aanwenden.
  • HR+: KVBG-kwaliteitslabel (Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden) – garandeert dat je toestel veilig, zuinig en milieuvriendelijk is. Met de zekerheid dat alle reserveonderdelen en een optimale service voor minimaal 10 jaar beschikbaar blijven.
  • HR Top: KVBG-kwaliteitslabel voor condensatieketels – door het condensatieprincipe ligt het rendement duidelijk hoger dan de HR+-norm.

 

FAQ

Mag ik zelf mijn gasleiding plaatsen?

Ja. Als u uw aardgasleiding zelf plaatst, dan moet deze wel gekeurd worden door een onafhankelijk keuringsbureau (OCB, BTV, AIB, …). Indien de gasleiding gelegd wordt door een erkend gehabiliteerd aardgasinstallateur, dan mag deze installateur zelf het keuringsverslag schrijven over de installatie.

 

Moet ik een antigel-product in de stookolietank doen om stolling tegen te gaan?

Neen! De mazoutleveranciers doen standaard een anti-stollingsmiddel in hun stookolie (“wintermazout”). Dit middel zorgt ervoor dat de stookolie niet paraffineert. Het blijft echter aangewezen om de stookolieleidingen die naar de brander lopen, goed te isoleren.

 

Mag de centrale verwarmingsinstallatie gevuld zijn met regenwater?

Regenwater is agressiever dan leidingwater. Veel fabrikanten beschrijven in hun garantiebepalingen de maximale Ph-waarde die mag gemeten worden in de verwarmingsinstallatie. Er zal geen fabrieksgarantie worden toegekend als de maximale zuurtegraad in uw installatie werd overschreden.

 

Mijn radiatoren warmen op aan de bovenkant, maar blijven koel aan de onderkant?

Dit is een typisch probleem van een te laag debiet in de radiator. Dit kan te wijten zijn aan een verstopping of een blokkage. Waarschijnlijk zit het pinnetje van het thermostatiseerbaar kraanhuis vast. Draai de thermostaatkop er af, en duw het pinnetje een aantal keren in en uit. Controleer ook of de afsluitkraantjes onder de radiator volledig open staan.

 

Mag ik thermostatische kranen op de radiatoren plaatsen in de ruimte waar de thermostaat hangt?

Dat mag uiteraard. Al moet je er wel steeds op letten dat de thermostatische kranen uw kamerthermostaat nooit tegenspreken. Als de kranen dicht staan en uw thermostaat vraagt aan uw CV-ketel 23°C, dan zal die comfort-temperatuur nooit bereikt worden in de living. Ook is er het risico dat uw installatie een overdruk zal krijgen: om die reden plaatsen we een drukverschilventiel (meestal op de kollektoren). Dit drukverschilventiel herstelt het evenwicht tussen vertrek en retourleiding als er een verschil in druk optreedt door een gebrek aan debiet in de radiatoren

 

Waar plaats ik de kamerthermostaat?

De kamerthermostaat wordt in een referentiekamer (meestal de leefruimte) aangebracht. Plaats hem liever niet in een omgeving die aan een warmtebron is blootgesteld of op een buitenmuur (niet boven een radiator, niet in de zon, niet bij de open haard, op een tochtvrije plaats). Het energieverbruik is het laagst als de thermostaat rechtstreeks de brander bestuurt, wat enkel mogelijk is met hoogrendementsketels of condensatieketels. Geef de voorkeur aan een digitale thermostaat met (minstens) twee programma’s: één voor overdag en één voor ’s nachts.

 

Moet ik nieuwe radiatoren plaatsen als ik mijn oude CV-ketel vervang door een condensatieketel?

Een condensatieketel gaat inderdaad door zijn modulerende werking en/of sturing via buitenvoeler altijd proberen werken met een zo laag mogelijke temperatuur. Bij oudere paneelradiatoren en gietijzeren radiatoren zal die lagere temperatuur geen problemen geven. Trouwens, een condensatiegaswandketel kan – indien nodig – ook op hogere temperaturen werken. Omdat het oppervlak van de warmtewisselaar groter is dan bij een conventionele CV-ketel en omdat altijd warmte en energie wordt geput uit de recuperator-condensor, blijft het rendement altijd hoger!!
Samengevat: zelfs als men een hoog temperatuursregime aanhoudt is een condensatieketel de meest ideale oplossing en uw oudere verwarmingselementen hoef je nog niet meteen te veranderen.

 

Waar mogen mijn rookgassen afgevoerd worden?

Dit wordt bepaald door de verdunningsfactor voor rookgassen. Deze wordt bepaald ten opzichte van alle ramen, deuren en buren. In de praktijk moeten we bijna altijd onze rookgassen door het dak naar buiten laten gaan.

 

Ben ik verplicht mijn CV-ketel te onderhouden?

Ja. Een cv-ketel die gestookt wordt op stookolie, steenkool, hout of pellets moet jaarlijks onderhouden worden. Indien u verwarmt met aardgas, is een tweejaarlijks onderhoud verplicht. Voor ketels op stookolie en aardgas geldt deze verplichting vanaf het vermogen van 20kW, zie hiervoor het kenplaatje op uw toestel. Laat bij dit nazicht ook steeds uw schoorsteen nakijken. Cv-ketels op aardgas, die al in gebruik waren op 1 juni 2007, moeten een eerste onderhoudsbeurt krijgen vóór 1 juni 2010. Een regelmatige controle van uw cv-ketel is een wettelijke verplichting waar u zelf alle baat bij hebt!

 

Wat moet er gekeurd worden van de CV-installatie?

De rookgasafvoer, de toevoer van verse zuurstof, de gasleiding op dichtheid, de gebruikte materialen en minimum 1 toestel die op het gasnet is aangesloten.